Συγχαρητήρια Ραφαήλ-Άγγελε

Ο αθλητής μας Ραφαήλ-Άγγελος Γεωργαδάκης πέρασε ΠΡΩΤΟΣ με 19700 μόρια, στο Τμήμα Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Πρώτη φορά μαθητής από ειδικό σχολείο με αυτή την πάθηση πέτυχε με αυτή την υψηλή βαθμολογία.