Χορηγός: Optimum & Innovative Financial Solutions (OIFS)

«Η Optimum & Innovative Financial Solutions (OIFS) είναι εταιρία Επιχειρηματικών και Χρηματοοικονομικών Συμβούλων συνδεδεμένη με funds του εξωτερικού και εξειδικευμένη σε μεγάλου μεγέθους επενδύσεις κυρίως σε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Επισφαλείς Απαιτήσεις και Επενδυτική Τραπεζική. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της έχει συμμετάσχει σε σειρά μεγάλων projects σε Ελλάδα και Εξωτερικό, συμβουλεύοντας επενδυτές σχεδόν από όλους τους τομείς της Οικονομίας και ολοκληρώνοντας με επιτυχία έργα όπως εξαγορά Μαρίνας, πωλήσεις Νεοφυών επιχειρήσεων, εξεύρεση κεφαλαίων σε καινοτόμες επιχειρήσεις, διαπραγματεύσεις Τραπεζικού δανεισμού βιομηχανιών και Κατασκευαστικών εταιριών και πολλά άλλα.

Η OIFS στα πλαίσια των προσπαθειών της να στηρίξει κοινότητες, στην περίπτωση μας μία αθλητική, επέλεξε τον Ιωνικό Νικαίας την αγαπημένη ομάδα μιας ιστορικής περιοχής ως την πλέον ενδεδειγμένη χορηγία, η οποία ελπίζουμε να επεκταθεί.

Με την τωρινή και με μελλοντικές χορηγίες ευελπιστούμε να συμμετέχουμε και εμείς στις προσπάθειες της Διοίκησης να συντηρήσει την αθλητική οικογένεια του Ιωνικού προάγοντας τον αθλητισμό και τις αξίες του»